Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mežaudze

Mežs ar viendabīgiem meža augšanas apstākļiem, koku sugu sastāvu un vecumu.

Mežaudze

Mežs ar viendabīgiem meža augšanas apstākļiem, koku sugu sastāvu un vecumu.