Skolēnu stūrītis

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi dažādu jomu svarīgākos datus, kuri būs noderīgi kā skolotājiem, tā skolēniem.

Tēmas ir sakārtotas atbilstoši noteiktajam 9. klases pamatizglītības mācību saturam ģeogrāfijā un prasībām tā apguvei.

CSP informatīvos materiālus atjauno vismaz reizi gadā.

Iedzīvotāju skaits un tā izvietojums    
Cilvēka mūža ilgums Prezentācija PDF
Dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficienti Prezentācija PDF
Saimniecības terciārais sektors    
Pasažieru pārvadājumi Prezentācija PDF
Tūrisms Prezentācija PDF
Ārējā tirdzniecība Prezentācija PDF

 

Ieteikt