Statistikai 100

Vai zāle bija zaļāka un debesis zilākas?

Jaunumi

CSP un Eiropas statistiku nodrošinošās iestādes paraksta saprašanās memorandu

CSP un Eiropas statistiku nodrošinošās iestādes paraksta saprašanās memorandu

CSP tiekas Baltijas valstu nacionālo kontu statistikas eksperti

CSP tiekas Baltijas valstu nacionālo kontu statistikas eksperti

Preses relīzes

2017. gadā mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi pieauga par 11,8 %

Oktobrī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums par 13,3 % lielāks nekā pērn

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 3,0 %

Oktobrī rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 1,9 %

Aktuāli

Lai uzzinātu sava uzņēmuma galvenā darbības veida

NACE kodu,

ievadiet nodokļu maksātāja kodu.

Informācija par NACE 2. red. un citām klasifikācijām atrodas klasifikāciju katalogā.

Indekss IIN aprēķināšanai,
atsavinot nekustamo īpašumu

131,0

2017. gadā patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem (2007 = 100) ir 131,0 jeb 1,310.

Inflācijas kalkulators, lai aprēķinātu cenu pārmaiņas izvēlētā periodā.

Dzimstība un mirstība

2018. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,93 miljoni iedzīvotāju. Rīgā bija 638 tūkstoši iedzīvotāju.

Starptautiskā ilgtermiņa migrācija

Kopš 1990. gada sākuma migrācijas saldo Latvijā ir negatīvs.

Statistika

Meklēt statistiku: datu tabulās, publikācijās, kartēs, infografikās un preses relīzēs.

Vai pārlūkot 10 statistikas tēmas.

Datu publicēšanas kalendārs.

Visas datu tabulas ir publicētas CSP datubāzē.

Šeit pieejami arī materiāli skolēniem un skolotājiem, anonimizētu datu kopas studiju procesam, kā arī informācija kā iegūt piekļuvi anonimizētiem datiem pētniecībai.

Šeit pieejams arī Statistisko klasifikāciju katalogs.

Respondentiem

Informācija par aktuālajām iedzīvotāju aptaujām un uzņēmumu (institūciju, komersantu, organizāciju) apsekojumiem, iesniedzamajām veidlapām un to kā noskaidrot NACE kodu.

CSP elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma: e.csb.gov.lv. CSP un citu statistikas iestāžu veidlapu katalogs.

Aktuālās iedzīvotāju aptaujas: 

Darbaspēka apsekojums

Apsekojums par atpūtas un darījuma braucieniem

Ārējās migrācijas apsekojums

Kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījums

Par mums

Informācija par CSP, tās struktūrubudžetu un vēsturi. Šeit iespējams pieteikties darba sludinājumiem, apskatīt aktuālos iepirkumus. Te arī iestādes un darbinieku kontaktinformācija.

Medijiem noderīga būs sabiedrisko attiecību speciālistu kontaktinformācija un publicitātes materiāli.