Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Meža atjaunošana

Pasākumu kopums mežaudzes atjaunošanai meža platībā, kurā pēc cirtes vai citu faktoru ietekmes mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu.

Meža sēšana un stādīšana, kā arī dabiskās atjaunošanās veicināšana meža zemē.

Meža atjaunošana

Pasākumu kopums mežaudzes atjaunošanai meža platībā, kurā pēc cirtes vai citu faktoru ietekmes mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu.

Meža sēšana un stādīšana, kā arī dabiskās atjaunošanās veicināšana meža zemē.