Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mēneša vidējā bruto darba samaksa gadā [darba samaksas struktūras apsekojums]

Tā ir 1/12 daļa no bruto darba samaksas.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa gadā [darba samaksas struktūras apsekojums]

Tā ir 1/12 daļa no bruto darba samaksas.