Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Maksātspēja

Maksātspēja raksturo uzņēmuma līdzekļu struktūru un atspoguļo uzņēmuma spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības.

Maksātspēja

Maksātspēja raksturo uzņēmuma līdzekļu struktūru un atspoguļo uzņēmuma spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības.