Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mājsaimniecība [tautas skaitīšana]

Vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.

Mājsaimniecība [tautas skaitīšana]

Vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.