Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mājsaimniecība [IKP: Nefinanšu nacionālie konti]

Privātā mājsaimniecība (mājsaimniecība) ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.

Latvijā par mājsaimniecībām uzskatāmi arī individuālā darba veicēji, ja viņi nav reģistrējuši savu darbību Latvijas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

Mājsaimniecību sektors aptver indivīdus vai indivīdu grupas kā patērētājus un, iespējams, arī uzņēmējus, kuri ražo tirgus preces un nefinanšu un finanšu pakalpojumus (tirgus ražotāji) ar nosacījumu, ka otrajā gadījumā attiecīgās darbības nav kvazikorporāciju darbības. Šajā grupā iekļauj arī indivīdus un indivīdu grupas kā preču un nefinanšu pakalpojumu ražotājus pašu galapatēriņam.

Mājsaimniecība [IKP: Nefinanšu nacionālie konti]

Privātā mājsaimniecība (mājsaimniecība) ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.

Latvijā par mājsaimniecībām uzskatāmi arī individuālā darba veicēji, ja viņi nav reģistrējuši savu darbību Latvijas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

Mājsaimniecību sektors aptver indivīdus vai indivīdu grupas kā patērētājus un, iespējams, arī uzņēmējus, kuri ražo tirgus preces un nefinanšu un finanšu pakalpojumus (tirgus ražotāji) ar nosacījumu, ka otrajā gadījumā attiecīgās darbības nav kvazikorporāciju darbības. Šajā grupā iekļauj arī indivīdus un indivīdu grupas kā preču un nefinanšu pakalpojumu ražotājus pašu galapatēriņam.