Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mājokļu apsildāmo telpu platība

Mājokļos, kuri saņem siltumu centralizēti (lokālā un rajonu centrālapkure), apsildāmo telpu platība (m²) ir vienāda ar dzīvojamo telpu kopējo platību (šī informācija ir atrodama apsekojamās mājsaimniecības zemesgrāmatas apliecībā vai īres līgumā).

Parasti šī platība ir pamats maksai par apkuri. 

Mājokļos, kuros iedzīvotāji kurināmo pērk un kurina paši, par apsildāmo telpu platību uzrādīja tikai to platību, kuru patiešām apkurina, t. i., dzīvojamās istabas, kā arī dažādas palīgtelpas.

Mājokļu apsildāmo telpu platība

Mājokļos, kuri saņem siltumu centralizēti (lokālā un rajonu centrālapkure), apsildāmo telpu platība (m²) ir vienāda ar dzīvojamo telpu kopējo platību (šī informācija ir atrodama apsekojamās mājsaimniecības zemesgrāmatas apliecībā vai īres līgumā).

Parasti šī platība ir pamats maksai par apkuri. 

Mājokļos, kuros iedzīvotāji kurināmo pērk un kurina paši, par apsildāmo telpu platību uzrādīja tikai to platību, kuru patiešām apkurina, t. i., dzīvojamās istabas, kā arī dažādas palīgtelpas.