Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mājoklis [tautas skaitīšana, 2000]

Mājoklis (dzīvojamā vienība) atbilstoši tautas skaitīšanā pieņemtajai metodoloģijai ir telpas vai telpa ar atsevišķu ieeju, norobežota no citām dzīvojamajām vienībām un piemērota vienas mājsaimniecības apdzīvošanai. Tā var būt ģimenes māja, dzīvoklis u. tml. Mājoklim (dzīvojamajai vienībai) ir noteikta adrese.

Mājokļa apkures veids. Atbildes variantu centrālapkure atzīmēja, ja mājokļa apsildīšana notiek no centralizētiem apkures avotiem, lokālas katlu mājas, vietējās centrālapkures krāsns; krāsns apkure atzīmēja, ja mājoklī ir ierīkotas krāsnis, kas tiek kurinātas ar malku, oglēm vai citu cieto kurināmo; cits veids - ja izmantots kāds cits no apkures veidiem, piemēram, elektrība u. tml.

Mājokļa (dzīvojamās vienības), ko aizņem mājsaimniecība, piederība. Atbildes variantu mājsaimniecībai privātīpašumā atzīmēja, ja māja vai tās daļa vai dzīvoklis atrodas mājsaimniecības īpašumā, arī, ja māja vai dzīvoklis iegūts par pajām, privatizācijas sertifikātiem; citam privātīpašniekam - ja mājsaimniecība aizņem no privātīpašnieka īrētu mājokli; pašvaldībai vai organizācijai atzīmēja, ja mājsaimniecība aizņem pašvaldībai, vai arī uzņēmumam vai organizācijai piederošu mājokli; dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai atzīmēja, ja mājsaimniecība aizņem neprivatizētu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības dzīvokli; cita īpašuma forma atzīmēja, ja mājokli nevar attiecināt ne uz vienu no iepriekš minētajām grupām.

Mājokļa labiekārtotība. Atbildes variantu virtuve atzīmēja, ja mājoklī ir ēdiena pagatavošanai un citām saimniecības vajadzībām speciāli izbūvēta telpa, kura nodalīta no dzīvojamajām istabām; elektrība atzīmēja, ja mājoklī iekārtota elektroenerģijas piegādes sistēma un notiek regulāra elektroenerģijas padeve no centralizētiem elektrotīkliem vai no kāda individuāla stacionāra avota, kas pieder mājsaimniecībai (elektroģenerators, vēja ģenerators u. tml.); gāze atzīmēja, ja mājoklī ēdienu gatavošanai ir gāzes plīts ar centralizētu gāzes padevi no kopējās lietošanas gāzes padeves tīkliem vai šķidrās gāzes padevi no rezervuāriem mājas pagalmā vai no gāzes baloniem; ūdensvads mājoklī atzīmēja, ja ūdens padeve nodrošināta no kopējā ūdensvada tīkla vai lokālas ūdens ieguves sistēmas un atrodas mājoklī; kanalizācija atzīmēja, ja mājoklim iekārtota notekūdeņu novadīšanas sistēma kopējās lietošanas kanalizācijas kolektoros vai lokālās nosēdakās; tualete mājoklī atzīmēja, ja mājoklī iekārtota tualete ar klozetpodu un ūdens novadu; ūdensvads ārpus mājokļa  atzīmēja, ja ūdens padeve no kopējā tīkla vai lokālas ūdens ieguves sistēmas nodrošināta ārpus mājokļa (koplietošanas telpās, no brīvkrāna pagalmā u. tml.); tualete ārpus mājokļa atzīmēja, ja tualete ar klozetpodu un ūdens novadu atrodas dzīvojamās mājas kāpņu telpā vai pagalmā; karstais ūdens atzīmēja, ja tā apgādei mājoklī ir speciāls ūdensvads no centralizētiem karstā ūdens padeves inženiertīkliem, no lokālas katlu mājas, vietējā maztilpuma apkures katla vai automatizēta elektriskā vai gāzes ūdenssildītāja; vanna/duša atzīmēja, ja mājoklī iekārtota vismaz viena no šīm labierīcībām un pieslēgta pie ūdensvada un kanalizācijas, pirts atzīmēja, ja mājoklī vai atsevišķā ēkā ārpus tā ierīkota pirts (t. sk. somu pirts), kura ir šīs mājsaimniecības īpašumā vai lietošanā.

Mājokļa, kuru mājsaimniecība apdzīvo, tips. Atbildes variantu individuāla māja atzīmēja, ja šī mājsaimniecība aizņem atsevišķu viendzīvokļa māju; individuālas mājas daļa atzīmēja, ja mājsaimniecība aizņem tikai vienu mājas daļu, bet otra mājas daļa pieder citam īpašniekam vai to apdzīvo konkrētajai mājsaimniecībai nepiederošas personas; atsevišķs dzīvoklis atzīmēja, ja mājsaimniecība aizņem dzīvokli, kura īres līgums vai īpašuma tiesības ir noformētas uz kāda no šīs mājsaimniecības locekļa vārda; komunālais dzīvoklis atzīmēja, ja mājsaimniecība aizņem daļu no dzīvokļa un šai dzīvoklī vienlaicīgi dzīvo vēl citas ģimenes vai personas, un katrai no tām ir atsevišķs īres līgums; istaba dienesta viesnīcā atzīmēja, ja mājsaimniecības locekļi dzīvo uzņēmuma, mācību iestādes vai pašvaldības dienesta viesnīcā saskaņā ar noslēgto līgumu starp personu un dienesta viesnīcas īpašnieku (pārvaldītāju), un viņu rīcībā ir vismaz viena istaba; no privātpersonas īrēta istaba atzīmēja, ja mājsaimniecība īrē no kādas personas istabu (istabas); cita veida mājoklis atzīmēja personām, kuras dzīvo veco ļaužu un invalīdu pansionātos (centros), bērnu namos, bērnu bāreņu aprūpes centros, mācību iestāžu dienesta viesnīcās (ja vienā istabā dzīvo radnieciski nesaistītas personas), ārstniecības iestādēs, kur personas uzturas ilgstoši, kā arī gadījumā, ja personas aizņemtā mājokļa piederību nevar attiecināt ne uz vienu no iepriekš minētajām grupām.

Istaba ir dzīvošanai paredzēta telpa, kas atdalīta no citām telpām (istabām) ar starpsienām. Pie dzīvojamajām istabām pieskaitīja arī apsildītas terases un verandas, kas pielāgotas un izmantojamas dzīvošanai visu gadu. Par istabu tautas skaitīšanā neuzskatīja telpu, kas ir mazāka par 4 m².

Mājoklis [tautas skaitīšana, 2000]

Mājoklis (dzīvojamā vienība) atbilstoši tautas skaitīšanā pieņemtajai metodoloģijai ir telpas vai telpa ar atsevišķu ieeju, norobežota no citām dzīvojamajām vienībām un piemērota vienas mājsaimniecības apdzīvošanai. Tā var būt ģimenes māja, dzīvoklis u. tml. Mājoklim (dzīvojamajai vienībai) ir noteikta adrese.

Mājokļa apkures veids. Atbildes variantu centrālapkure atzīmēja, ja mājokļa apsildīšana notiek no centralizētiem apkures avotiem, lokālas katlu mājas, vietējās centrālapkures krāsns; krāsns apkure atzīmēja, ja mājoklī ir ierīkotas krāsnis, kas tiek kurinātas ar malku, oglēm vai citu cieto kurināmo; cits veids - ja izmantots kāds cits no apkures veidiem, piemēram, elektrība u. tml.

Mājokļa (dzīvojamās vienības), ko aizņem mājsaimniecība, piederība. Atbildes variantu mājsaimniecībai privātīpašumā atzīmēja, ja māja vai tās daļa vai dzīvoklis atrodas mājsaimniecības īpašumā, arī, ja māja vai dzīvoklis iegūts par pajām, privatizācijas sertifikātiem; citam privātīpašniekam - ja mājsaimniecība aizņem no privātīpašnieka īrētu mājokli; pašvaldībai vai organizācijai atzīmēja, ja mājsaimniecība aizņem pašvaldībai, vai arī uzņēmumam vai organizācijai piederošu mājokli; dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai atzīmēja, ja mājsaimniecība aizņem neprivatizētu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības dzīvokli; cita īpašuma forma atzīmēja, ja mājokli nevar attiecināt ne uz vienu no iepriekš minētajām grupām.

Mājokļa labiekārtotība. Atbildes variantu virtuve atzīmēja, ja mājoklī ir ēdiena pagatavošanai un citām saimniecības vajadzībām speciāli izbūvēta telpa, kura nodalīta no dzīvojamajām istabām; elektrība atzīmēja, ja mājoklī iekārtota elektroenerģijas piegādes sistēma un notiek regulāra elektroenerģijas padeve no centralizētiem elektrotīkliem vai no kāda individuāla stacionāra avota, kas pieder mājsaimniecībai (elektroģenerators, vēja ģenerators u. tml.); gāze atzīmēja, ja mājoklī ēdienu gatavošanai ir gāzes plīts ar centralizētu gāzes padevi no kopējās lietošanas gāzes padeves tīkliem vai šķidrās gāzes padevi no rezervuāriem mājas pagalmā vai no gāzes baloniem; ūdensvads mājoklī atzīmēja, ja ūdens padeve nodrošināta no kopējā ūdensvada tīkla vai lokālas ūdens ieguves sistēmas un atrodas mājoklī; kanalizācija atzīmēja, ja mājoklim iekārtota notekūdeņu novadīšanas sistēma kopējās lietošanas kanalizācijas kolektoros vai lokālās nosēdakās; tualete mājoklī atzīmēja, ja mājoklī iekārtota tualete ar klozetpodu un ūdens novadu; ūdensvads ārpus mājokļa  atzīmēja, ja ūdens padeve no kopējā tīkla vai lokālas ūdens ieguves sistēmas nodrošināta ārpus mājokļa (koplietošanas telpās, no brīvkrāna pagalmā u. tml.); tualete ārpus mājokļa atzīmēja, ja tualete ar klozetpodu un ūdens novadu atrodas dzīvojamās mājas kāpņu telpā vai pagalmā; karstais ūdens atzīmēja, ja tā apgādei mājoklī ir speciāls ūdensvads no centralizētiem karstā ūdens padeves inženiertīkliem, no lokālas katlu mājas, vietējā maztilpuma apkures katla vai automatizēta elektriskā vai gāzes ūdenssildītāja; vanna/duša atzīmēja, ja mājoklī iekārtota vismaz viena no šīm labierīcībām un pieslēgta pie ūdensvada un kanalizācijas, pirts atzīmēja, ja mājoklī vai atsevišķā ēkā ārpus tā ierīkota pirts (t. sk. somu pirts), kura ir šīs mājsaimniecības īpašumā vai lietošanā.

Mājokļa, kuru mājsaimniecība apdzīvo, tips. Atbildes variantu individuāla māja atzīmēja, ja šī mājsaimniecība aizņem atsevišķu viendzīvokļa māju; individuālas mājas daļa atzīmēja, ja mājsaimniecība aizņem tikai vienu mājas daļu, bet otra mājas daļa pieder citam īpašniekam vai to apdzīvo konkrētajai mājsaimniecībai nepiederošas personas; atsevišķs dzīvoklis atzīmēja, ja mājsaimniecība aizņem dzīvokli, kura īres līgums vai īpašuma tiesības ir noformētas uz kāda no šīs mājsaimniecības locekļa vārda; komunālais dzīvoklis atzīmēja, ja mājsaimniecība aizņem daļu no dzīvokļa un šai dzīvoklī vienlaicīgi dzīvo vēl citas ģimenes vai personas, un katrai no tām ir atsevišķs īres līgums; istaba dienesta viesnīcā atzīmēja, ja mājsaimniecības locekļi dzīvo uzņēmuma, mācību iestādes vai pašvaldības dienesta viesnīcā saskaņā ar noslēgto līgumu starp personu un dienesta viesnīcas īpašnieku (pārvaldītāju), un viņu rīcībā ir vismaz viena istaba; no privātpersonas īrēta istaba atzīmēja, ja mājsaimniecība īrē no kādas personas istabu (istabas); cita veida mājoklis atzīmēja personām, kuras dzīvo veco ļaužu un invalīdu pansionātos (centros), bērnu namos, bērnu bāreņu aprūpes centros, mācību iestāžu dienesta viesnīcās (ja vienā istabā dzīvo radnieciski nesaistītas personas), ārstniecības iestādēs, kur personas uzturas ilgstoši, kā arī gadījumā, ja personas aizņemtā mājokļa piederību nevar attiecināt ne uz vienu no iepriekš minētajām grupām.

Istaba ir dzīvošanai paredzēta telpa, kas atdalīta no citām telpām (istabām) ar starpsienām. Pie dzīvojamajām istabām pieskaitīja arī apsildītas terases un verandas, kas pielāgotas un izmantojamas dzīvošanai visu gadu. Par istabu tautas skaitīšanā neuzskatīja telpu, kas ir mazāka par 4 m².