Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Mājokļa uzturēšanas izdevumi [EU-SILC apsekojums]

  • īre par mājokļa izmantošanu (tikai īrniekiem);
  • īpašuma nodoklis par mājokli (tikai īpašniekiem);
  • apkure, elektrība, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana u. c. ar mājokli saistītie maksājumi;
  • mājokļa kārtējā remonta un regulārās uzturēšanas izdevumi;
  • mājokļa apdrošināšanas izmaksas.

Mājokļa uzturēšanas izdevumi [EU-SILC apsekojums]

  • īre par mājokļa izmantošanu (tikai īrniekiem);
  • īpašuma nodoklis par mājokli (tikai īpašniekiem);
  • apkure, elektrība, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana u. c. ar mājokli saistītie maksājumi;
  • mājokļa kārtējā remonta un regulārās uzturēšanas izdevumi;
  • mājokļa apdrošināšanas izmaksas.