Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Formālā un neformālā līdzdalība [EU-SILC apsekojums]

Formālā un neformālā līdzdalība iekļauj:

  1. Iesaistīšanās formālā brīvprātīgā neapmaksātā darbā, iesaistoties kādā no labdarības organizācijām, biedrībām, asociācijām, nevalstiskajām organizācijām u.c. šim mērķim izveidotām grupām;
  2. Iesaistīšanās neformālā brīvprātīgā neapmaksātā darbā pēc savas iniciatīvas, neiesaistoties nevienā no organizācijām;
  3. Iesaistīšanās pilsoniskajās aktivitātēs (piedalījās politiskās partijas vai interešu grupas aktivitātēs, sabiedrības informēšanā, nevardarbīgos protestos, parakstot petīciju, piedaloties demonstrācijās, rakstot vēstules politiķiem un medijiem).

Formālā un neformālā līdzdalība [EU-SILC apsekojums]

Formālā un neformālā līdzdalība iekļauj:

  1. Iesaistīšanās formālā brīvprātīgā neapmaksātā darbā, iesaistoties kādā no labdarības organizācijām, biedrībām, asociācijām, nevalstiskajām organizācijām u.c. šim mērķim izveidotām grupām;
  2. Iesaistīšanās neformālā brīvprātīgā neapmaksātā darbā pēc savas iniciatīvas, neiesaistoties nevienā no organizācijām;
  3. Iesaistīšanās pilsoniskajās aktivitātēs (piedalījās politiskās partijas vai interešu grupas aktivitātēs, sabiedrības informēšanā, nevardarbīgos protestos, parakstot petīciju, piedaloties demonstrācijās, rakstot vēstules politiķiem un medijiem).