Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Faktorings

Faktorings (faktūrkreditēšana, arī kredīts pret prasījuma tiesībām) ir kredīta izsniegšana uzņēmuma vai finanšu institūcijas darba kapitāla finansēšanai, pārskata sniedzējam iegādājoties šā uzņēmuma vai finanšu institūcijas debitoru parādus (prasības), pārņemot uzņēmuma vai finanšu institūcijas prasījuma tiesības pret preču vai pakalpojumu saņēmēju un uzņemoties kredītrisku.

Faktorings

Faktorings (faktūrkreditēšana, arī kredīts pret prasījuma tiesībām) ir kredīta izsniegšana uzņēmuma vai finanšu institūcijas darba kapitāla finansēšanai, pārskata sniedzējam iegādājoties šā uzņēmuma vai finanšu institūcijas debitoru parādus (prasības), pārņemot uzņēmuma vai finanšu institūcijas prasījuma tiesības pret preču vai pakalpojumu saņēmēju un uzņemoties kredītrisku.