Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Faktiskā dzīvesvieta

Faktiskā dzīvesvieta – pastāvīgā dzīvesvieta, kas noteikta atbilstoši 2011. gada tautas skaitīšanas datiem un koriģēta atbilstoši PMLP Iedzīvotāju reģistrā reģistrētiem notikumiem, kas raksturo personas deklarētās dzīvesvietas maiņu un notika pēc 2011. gada tautas skaitīšanas kritiskā momenta, kā arī citos administratīvajos datos pieejamajai informācijai par personām institucionālajos mājokļos.

Faktiskā dzīvesvieta

Faktiskā dzīvesvieta – pastāvīgā dzīvesvieta, kas noteikta atbilstoši 2011. gada tautas skaitīšanas datiem un koriģēta atbilstoši PMLP Iedzīvotāju reģistrā reģistrētiem notikumiem, kas raksturo personas deklarētās dzīvesvietas maiņu un notika pēc 2011. gada tautas skaitīšanas kritiskā momenta, kā arī citos administratīvajos datos pieejamajai informācijai par personām institucionālajos mājokļos.