Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Energoresursu atlikumi

Energoresursu plūsmas, ko satur neprodukti, kas ekonomikas ražošanas, patēriņa un akumulēšanas darbībā tiek utilizēti, no kuriem atbrīvojas vai kurus emitē. Energoresursu atlikumos ietverti atkritumi (bez monetārās vērtības); zudumi ieguvē/izstrādē, izplatīšanā/transportēšanā, pārveidošanā/pārvēršanā un uzglabāšanā; un balanspozīcijas, lai sabalansētu piedāvājuma un izlietojuma tabulas.

Energoresursu atlikumi

Energoresursu plūsmas, ko satur neprodukti, kas ekonomikas ražošanas, patēriņa un akumulēšanas darbībā tiek utilizēti, no kuriem atbrīvojas vai kurus emitē. Energoresursu atlikumos ietverti atkritumi (bez monetārās vērtības); zudumi ieguvē/izstrādē, izplatīšanā/transportēšanā, pārveidošanā/pārvēršanā un uzglabāšanā; un balanspozīcijas, lai sabalansētu piedāvājuma un izlietojuma tabulas.