Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Energoprodukti

Energoresursu plūsmas, kas saražotas kā ekonomikas ražošanas darbības izlaide (produkti, kā definēts EKS nacionālajos kontos).

Energoprodukti

Energoresursu plūsmas, kas saražotas kā ekonomikas ražošanas darbības izlaide (produkti, kā definēts EKS nacionālajos kontos).