Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Enerģētikas sektors

Energoresursu apjoms, kas patērēts enerģētikas sektorā, lai sekmētu ieguvi un nodrošinātu pārveidošanas sektora darbību (NACE 2. red. nodaļas, grupas un klases: 05, 06, 07.21, 08.92, 09.1, 19.20, 35).

Enerģētikas sektors

Energoresursu apjoms, kas patērēts enerģētikas sektorā, lai sekmētu ieguvi un nodrošinātu pārveidošanas sektora darbību (NACE 2. red. nodaļas, grupas un klases: 05, 06, 07.21, 08.92, 09.1, 19.20, 35).