Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ekonomiski aktīvs iedzīvotājs [tautas skaitīšana]

Persona (kurai 2011. gada 1. martā bija 15 vai vairāk gadu), kura pārskata periodā piedāvāja savu darbu materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai.

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji bija nodarbinātie un nestrādājošie iedzīvotāji, kuri aktīvi meklēja darbu (gan Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie, gan nereģistrētie).

Ekonomiski aktīvs iedzīvotājs [tautas skaitīšana]

Persona (kurai 2011. gada 1. martā bija 15 vai vairāk gadu), kura pārskata periodā piedāvāja savu darbu materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai.

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji bija nodarbinātie un nestrādājošie iedzīvotāji, kuri aktīvi meklēja darbu (gan Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie, gan nereģistrētie).