Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ekonomiskās darbības veids [enerģētika]

Uzņēmuma vai individuālās darbības sfēra, kas izpaužas saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu veidā.

Darbības veida noteikšana notiek pēc Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE 1.1. red., no 2008. gada pēc Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red.).

2008. gadā dati publicēti gan pēc NACE 1.1. red., gan NACE 2. red.

Ekonomiskās darbības veids [enerģētika]

Uzņēmuma vai individuālās darbības sfēra, kas izpaužas saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu veidā.

Darbības veida noteikšana notiek pēc Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE 1.1. red., no 2008. gada pēc Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red.).

2008. gadā dati publicēti gan pēc NACE 1.1. red., gan NACE 2. red.