Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ēka [tautas skaitīšana, 2000]

Ēkas ārsienu materiāls. Atbildes variantu ķieģelis, akmens atzīmēja, ja mājas ārsienas celtas no ķieģeļiem, nelieliem betona, skaidu betona, šūnu betona u. tml. blokiem bez metāla armatūras režģa iekšpusē; betons, dzelzsbetons atzīmēja, ja mājas ārsienas celtas no lielizmēra paneļiem ar metāla armatūru vai arī, kuru ārsienu materiāls ir dzelzsbetona konstrukcijas (arī gadījumā, ja nesošās sienas būvētas no ķieģeļiem); koks atzīmēja, ja mājas ārsienu celtniecībai izmantoti kokmateriāli; jaukts materiāls atzīmēja, ja mājas ārsienu celtniecībai izmantoti vairāki materiāli, piemēram, pirmais stāvs - no ķieģeļiem, bet otrais stāvs - no kokmateriāliem; cits materiāls atzīmēja, ja māju pēc ārsienu materiāla piederības nevar attiecināt ne pie vienas no iepriekš nosauktajām grupām.

Ēkas uzcelšanas periods. Par ēkas uzcelšanas laiku tika uzskatīts gads, kad tā nodota ekspluatācijā. Ēku pārbūvējot, paplašinot vai uzbūvējot kādu stāvu virsū, par ekspluatācijā nodošanas gadu uzskatīja sākotnējo ēkas uzcelšanas gadu.

Ēka [tautas skaitīšana, 2000]

Ēkas ārsienu materiāls. Atbildes variantu ķieģelis, akmens atzīmēja, ja mājas ārsienas celtas no ķieģeļiem, nelieliem betona, skaidu betona, šūnu betona u. tml. blokiem bez metāla armatūras režģa iekšpusē; betons, dzelzsbetons atzīmēja, ja mājas ārsienas celtas no lielizmēra paneļiem ar metāla armatūru vai arī, kuru ārsienu materiāls ir dzelzsbetona konstrukcijas (arī gadījumā, ja nesošās sienas būvētas no ķieģeļiem); koks atzīmēja, ja mājas ārsienu celtniecībai izmantoti kokmateriāli; jaukts materiāls atzīmēja, ja mājas ārsienu celtniecībai izmantoti vairāki materiāli, piemēram, pirmais stāvs - no ķieģeļiem, bet otrais stāvs - no kokmateriāliem; cits materiāls atzīmēja, ja māju pēc ārsienu materiāla piederības nevar attiecināt ne pie vienas no iepriekš nosauktajām grupām.

Ēkas uzcelšanas periods. Par ēkas uzcelšanas laiku tika uzskatīts gads, kad tā nodota ekspluatācijā. Ēku pārbūvējot, paplašinot vai uzbūvējot kādu stāvu virsū, par ekspluatācijā nodošanas gadu uzskatīja sākotnējo ēkas uzcelšanas gadu.