Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Būvniecības izmaksu pārmaiņas

Būvniecības izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (mēnesi/ceturksni) atspoguļo vidējā izmaksu līmeņa pārmaiņas mēneša/ceturkšņa laikā.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu uzrāda izmaksu pārmaiņas gada laikā.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas vidēji gadā parāda vidējās izmaksu pārmaiņas pēdējos 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas

Būvniecības izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (mēnesi/ceturksni) atspoguļo vidējā izmaksu līmeņa pārmaiņas mēneša/ceturkšņa laikā.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu uzrāda izmaksu pārmaiņas gada laikā.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas vidēji gadā parāda vidējās izmaksu pārmaiņas pēdējos 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem.