Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bruto pamatkapitāla veidošana

Bruto pamatkapitāla veidošana sastāv no: rezidējošo ražotāju pamatlīdzekļu iegāde mīnus realizācija konkrētā laika periodā plus zināms neražoto aktīvu vērtības pieaugums, kas radies ražotāja vai institucionālās vienības ražīgas darbības rezultātā.

Bruto pamatkapitāla veidošana

Bruto pamatkapitāla veidošana sastāv no: rezidējošo ražotāju pamatlīdzekļu iegāde mīnus realizācija konkrētā laika periodā plus zināms neražoto aktīvu vērtības pieaugums, kas radies ražotāja vai institucionālās vienības ražīgas darbības rezultātā.