Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bruto kapitālieguldījumi zemesgabalos

Bruto kapitālieguldījumus zemesgabalos veido zeme un bioloģiskie aktīvi (meži, pazemes atradnes un iekšējie ūdeņi). Ja pērk zemi ar uz tās esošām ēkām un ja šo divu komponentu vērtība nav sadalāma, un novērtētā zemes vērtība pārsniedz ēku vērtību, šos ieguldījumus ieskaita bruto kapitālieguldījumos zemesgabalos.

Bruto kapitālieguldījumi zemesgabalos

Bruto kapitālieguldījumus zemesgabalos veido zeme un bioloģiskie aktīvi (meži, pazemes atradnes un iekšējie ūdeņi). Ja pērk zemi ar uz tās esošām ēkām un ja šo divu komponentu vērtība nav sadalāma, un novērtētā zemes vērtība pārsniedz ēku vērtību, šos ieguldījumus ieskaita bruto kapitālieguldījumos zemesgabalos.