Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bruto kapitālieguldījumi mašīnās un iekārtās

Bruto kapitālieguldījumus mašīnās un iekārtās veido tehnoloģiskās iekārtas un ierīces, elektriskās un optiskās iekārtas, visu veidu (sauszemes, ūdens, gaisa u.c.) transportlīdzekļi (ieskaitot piekabes, transportlīdzekļu daļas un piederumus).

Bruto kapitālieguldījumi mašīnās un iekārtās

Bruto kapitālieguldījumus mašīnās un iekārtās veido tehnoloģiskās iekārtas un ierīces, elektriskās un optiskās iekārtas, visu veidu (sauszemes, ūdens, gaisa u.c.) transportlīdzekļi (ieskaitot piekabes, transportlīdzekļu daļas un piederumus).