Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bruto ietaupījumi

Bruto ietaupījumi ir nacionālā izmantojamā ienākuma daļa, ko neizmanto galapatēriņa izdevumiem. Bruto nacionālie ietaupījumi ir dažādu institucionālo sektoru bruto ietaupījumu summa.

Bruto ietaupījumi

Bruto ietaupījumi ir nacionālā izmantojamā ienākuma daļa, ko neizmanto galapatēriņa izdevumiem. Bruto nacionālie ietaupījumi ir dažādu institucionālo sektoru bruto ietaupījumu summa.