Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bruto darba samaksa (regulārās izmaksas) vidēji stundā pārskata gada oktobrī

Bruto darba samaksu (regulārās izmaksas) vidēji stundā pārskata gada oktobrī nosaka, dalot darba ņēmēju aprēķinātās bruto darba samaksas regulārās izmaksas oktobrī ar apmaksāto stundu skaitu oktobrī.

Bruto darba samaksa (regulārās izmaksas) vidēji stundā pārskata gada oktobrī

Bruto darba samaksu (regulārās izmaksas) vidēji stundā pārskata gada oktobrī nosaka, dalot darba ņēmēju aprēķinātās bruto darba samaksas regulārās izmaksas oktobrī ar apmaksāto stundu skaitu oktobrī.