Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bruto darba samaksa (regulārās izmaksas) pārskata gada oktobrī [darba samaksas struktūras apsekojums]

Tajā iekļautas tikai regulārās izmaksas par oktobri un nav iekļauti visi neregulārie maksājumi darba ņēmējiem, t. i., ko neaprēķina regulāri katru mēnesi: prēmijas un piemaksas, ko maksā noteiktos laikposmos, nevis regulāri katru mēnesi, piemaksas, kas saistītas ar individuāli vai kolektīvi veiktu darbu (piemēram, neregulāras prēmijas – ceturkšņa, pusgada un par lielāku laika periodu, prēmijas svētkos; 13. un 14. alga), piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.

Bruto darba samaksa (regulārās izmaksas) pārskata gada oktobrī [darba samaksas struktūras apsekojums]

Tajā iekļautas tikai regulārās izmaksas par oktobri un nav iekļauti visi neregulārie maksājumi darba ņēmējiem, t. i., ko neaprēķina regulāri katru mēnesi: prēmijas un piemaksas, ko maksā noteiktos laikposmos, nevis regulāri katru mēnesi, piemaksas, kas saistītas ar individuāli vai kolektīvi veiktu darbu (piemēram, neregulāras prēmijas – ceturkšņa, pusgada un par lielāku laika periodu, prēmijas svētkos; 13. un 14. alga), piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.