Statistikas tabula

Uzņēmumu IKT ieguldījumi

Tabulas kods datubāzē
ITG320
Pēdējais pieejamais periods
Par 2011. gadu
Ieguldījumi informācijas un komunikācijas tehnoloģijās
Bruto ieguldījumi IKT materiālajos pamatlīdzekļos, ieskaitot ieguldījumus koncesijās, patentos, licencēs, tirdzniecības zīmēs un līdzīga veida tiesībās, kā arī programmatūras iepirkšanā.