Statistikas tabula

Uzņēmumi, kuri izmanto mākoņdatošanas pakalpojumus (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

ITUG190
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 29.10.2020