Statistikas tabula

Uzņēmumi, kas pārdevuši preces vai pakalpojumus internetā vai citos datortīklos

Tabulas kods datubāzē
ITUG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 24.10.2018