Statistikas tabula

Uzņēmumi, kas pārdevuši preces vai pakalpojumus internetā vai citos datortīklos

ITUG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti