Statistikas tabula

Uzņēmumi, kuri izmanto resursu plānošanas programmatūras paketi, lai koplietotu informāciju par uzņēmuma resursu vadību dažādās uzņēmuma iekšējās struktūrās (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

ITUG230
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti