Statistikas tabula

Interneta pieslēguma lejupielādes ātrums uzņēmumos (% no internetu lietojošo uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

Tabulas kods datubāzē
ITUG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 24.10.2018