Statistikas tabula

Uzņēmumi, kuri izmanto resursu plānošanas programmatūras paketi, lai koplietotu informāciju par uzņēmuma resursu vadību dažādās uzņēmuma iekšējās struktūrās (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

Tabulas kods datubāzē
ITUG230
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Resursu plānošanas programma

Programmatūra, kas izstrādāta ar mērķi analizēt uzņēmuma rīcībā esošos resursus, lai nodrošinātu to optimālu izmantošanu.