Preses relīze

Par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sektora vispārējiem rādītājiem

Kopš š.g. sākuma Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapas datu bāzē (/) ir pieejami dati par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) sektoru. Tur var sameklēt informāciju par uzņēmumu skaitu, nodarbināto skaitu, apgrozījumu, pievienoto vērtību, darba samaksas fondu, produkcijas vērtību un IKT preču importu un eksportu.

IKT aptver vairākas tradicionālas uzņēmējdarbības jomas – tādas kā datorpakalpojumi un ar datoriem saistītas darbības, elektroniskie sakari, Internets. Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija (OECD) IKT sektora definīcijā ir iekļāvusi arī atsevišķas rūpniecības nozares (tādas kā biroja tehnikas ražošana, datoru un informācijas apstrādes iekārtu ražošana, izolēto vadu un kabeļu ražošana, elektronu un elektronstaru lampu ražošana, televīzijas un radiouztvērēju, skaņas un video ierakstu reproducēšanas aparatūras un līdzīgu preču ražošana, mērīšanas un pārbaudes instrumentu un aparātu ražošana, rūpnieciskā procesa kontroles un vadības iekārtu ražošana), atsevišķas vairumtirdzniecības jomas (mājsaimniecības elektropiederumu, radio un televīzijas preču, biroja mašīnu un iekārtu, kā arī dažu citu iekārtu vairumtirdzniecība), kā arī biroja tehnikas nomas pakalpojumus.

Informācija par IKT sektoru tiek apkopota, izmantojot uzņēmumu gada pārskatus. Datu bāzēs tā tiek aktualizēta 2 reizes gadā - provizoriskie dati par pārskata gadu tiek publicēti nākamā gada decembrī un gala informācija – 18 mēnešus pēc pārskata gada.

2006.gada provizoriskie dati par IKT jomu būs pieejami š.g. 28.decembrī.

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr. 67366632
Dzintra Bērziņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi