Preses relīze

CSP aptaujās iedzīvotājus par interneta lietošanas paradumiem

Pirmdien, 22. janvārī, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāks ikgadējo iedzīvotāju aptauju par datoru un interneta lietošanas paradumiem 2018. gadā. Aptaujā noskaidros, kādiem nolūkiem ikdienā tiek izmantots internets, kādas ierīces un tehnoloģijas tiek izmantotas un kādas ir iedzīvotāju e-prasmes.

Aptaujā aicināti piedalīties tikai tie iedzīvotāji, kuri saņēmuši CSP uzaicinājuma vēstuli. Līdz 12. februārim iedzīvotāji varēs aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē CSP tīmekļa vietnē https://e.csb.gov.lv , autorizācijai izmantojot elektronisko parakstu vai internetbanku. CSP aicina visus vēstules saņēmējus izmantot piedāvāto iespēju atbildēt internetā, tādējādi ievērojami saīsinot laiku atbilžu sniegšanai.

Ja respondents nebūs aizpildījis anketu tiešsaistē, no 20. februāra līdz 5. jūnijam CSP intervētājs ar to sazināsies pa tālruni vai ieradīsies klātienē respondenta deklarētajā adresē. Ierodoties intervētājs uzrādīs darba apliecību ar fotogrāfiju. CSP aicina sadarboties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra atbilde.

Respondentu konsultācijām no 22. janvāra līdz pat 5. jūnijam darbdienās no pl. 10.00 līdz 18.00 darbosies bezmaksas informatīvais tālrunis – 80008811 un e-pasts – iktapsekojums@csb.gov.lv.

Plānots aptaujāt aptuveni 9 tūkstošus iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem. CSP garantē personas datu konfidencialitāti, un iegūto informāciju publicēs tikai apkopotā veidā.

Iedzīvotāju interneta lietošanas apsekojums notiek jau kopš 2004. gada, un tā rezultāti ļauj novērtēt, kā attīstās informācijas sabiedrība Latvijā, kā tiek īstenota stratēģija “Eiropa 2020” , kuras viens no mērķiem ir īpaši ātras platjoslas interneta pieejamības nodrošināšana visā valstī.

2017. gada aptaujas galvenie rezultāti:

  • interneta pieslēgums bija 79 % Latvijas mājsaimniecību. Rīgas reģionā 84 % mājsaimniecību ir interneta pieslēgums, bet pārējos Latvijas reģionos – vidēji 79 % mājsaimniecību. Visvairāk internets ir pieejams lielāko Latvijas pilsētu mājsaimniecībās (81 %), bet lauku teritorijās – 73 % mājsaimniecībās;
  • visaktīvākie interneta lietotāji, kuri vismaz reizi nedēļā lieto internetu, bija jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem – 99 %;
  • internetu visbiežāk izmantoja, lai lietotu e-pastu (70 %), lai tiešsaistē lasītu ziņas, avīzes un žurnālus (68 %), lietotu internetbanku (61 %) un lai iesaistītos sociālajos tīklos (60 %);
  • 46% no Latvijas iedzīvotājiem ir pirkuši preces vai pasūtījuši pakalpojumus internetā pēdējo 12 mēnešu laikā.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv

Tālr.: 67366924, 27880666

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi