Statistikas tabula

Materiālu plūsmas konti - materiālu imports un eksports (tūkst.tonnu)

VIG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 08.02.2021