Statistikas tabula

Gaisa emisiju konti (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
VIG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 07.11.2019