Statistikas tabula

Vides nodokļi pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj.euro)

VIG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 31.10.2019
Par 2018. gadu 30.10.2020