Statistikas tabula

Sadzīves un bīstamie atkritumi, to savākšana un pārstrāde

Tabulas kods datubāzē
VIG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 21.09.2018