Statistikas tabula

Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem pilsētās (vidēji uz 1 hektāru pilsētas zemju; tonnās)

Tabulas kods datubāzē
VIG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti