Statistikas tabula

Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā

GZG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada decembri
Dati atjaunoti