Statistikas tabula

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās

GZG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada decembri 20.01.2020
Par 2019. gadu 28.01.2020