Statistikas tabula

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās

GZ010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada decembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2021. gada janvāri 19.02.2021
Par 2021. gada februāri 19.03.2021