Statistikas tabula

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās

Tabulas kods datubāzē
GZ010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada janvāri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada februāri 20.03.2019
Par 2019. gada martu 18.04.2019
Par 2019. gada aprīli 21.05.2019
Par 2019. gada maiju 20.06.2019
Par 2019. gada jūniju 19.07.2019
Par 2019. gada jūliju 21.08.2019
Par 2019. gada augustu 20.09.2019
Par 2019. gada septembri 21.10.2019
Par 2019. gada oktobri 20.11.2019
Par 2019. gada novembri 20.12.2019