Statistikas tabula

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās

Tabulas kods datubāzē
GZ010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada janvāri
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Norma

Novērojumu vidējās vērtības laika periodā no 1991. līdz 2020. gadam.

Minimālā temperatūra
Viszemākā temperatūra visā reprezentatīvo novērojumu periodā.
Maksimālā temperatūra
Visaugstākā temperatūra visā reprezentatīvo novērojumu periodā.