Statistikas tabula

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās

Tabulas kods datubāzē
GZ010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada maiju
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Norma
Novērojumu vidējās vērtības laika periodā no 1961. līdz 1990. gadam.
Minimālā temperatūra
Viszemākā temperatūra visā reprezentatīvo novērojumu periodā.
Maksimālā temperatūra
Visaugstākā temperatūra visā reprezentatīvo novērojumu periodā.