Statistikas tabula

Apsekojumā novērtēto mājokļu skaits, tūkst.

Tabulas kods datubāzē
EPM100
Mājoklis [energoresursu patēriņa apsekojums]

Pastāvīgai dzīvošanai paredzēta viena vai vairākas dzīvojamās istabas (dzīvojamā māja, dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā, istaba komunālajā dzīvoklī u. c.). Dzīvojamās mājās bez dalījuma dzīvokļos palīgtelpas var būt paredzētas kopējai lietošanai un atdalītas no mājokļa.

Mājoklim parasti ir noteikta adrese.