Statistikas tabula

Dabasgāzes vidējās cenas galalietotājiem, kas nav mājsaimiecības (EUR/GJ)

ENG192
Pēdējais pieejamais periods
Dati atjaunoti