Statistikas tabula

Katlumāju skaits, siltumenerģijas jauda un saražotā siltumenerģija

ENG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti