Statistikas tabula

Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgiem energoresursiem

Tabulas kods datubāzē
ENG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti