Statistikas tabula

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā neiekļauto uzņēmumu (ne-ETS) energobilance, teradžoulos (NACE 2.red.)

ENG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti